STICHTING NOSTRI MUNDI

już od lat organizuje kursy języka niderlandzkiego na poziomach od A0 do B2.

STICHTING NOSTRI MUNDI

już od lat organizuje kursy języka niderlandzkiego na poziomach od A0 do B2.

Witamy w Nostri Mundi

Nostri Mundi to centrum kulturalne , naukowe i biznesowe mające na celu integracje obywateli krajów Centralnej Europy. Integracja i rozwój osobisty to to cel nadrzędny naszej organizacji. Ogromny nacisk kładziemy na naukę języka holenderskiego, oraz uzyskiwanie samodzielności w obcym kraju. Próbujemy jak najbardziej połączyć oba kraje poprzez niwelowanie różnic społecznościowych i kulturowych.

Fundacja współpracuje z wszelkiego rodzaju organizacjami rządowymi na terenie Holandii, które poprzez stały kontakt z nami wspierają nas i aktualizują nasza wiedzę w wielu dziedzinach. Dlatego tez nasz profesjonalizm i udzielane przez nas informacje są jak najbardziej rzetelne i aktualne.

Wspierani jesteśmy przez ambasady wielu krajów Europy centralnej takich jak Ambasada Polska, Czeska, Słowacka czy Węgierska.

Jednym z zadań Nostri mundi jest także pielęgnowanie kultury i tradycji krajów pochodzenia. Ogromny nacisk kładziemy na wartości przekazywane najmłodszym obywatelom z rodzin emigrantów. naukę języka ojczystego i pielęgnowanie tradycji.

W ramach NM działa wiele projektów, które z ogromnym zamacham i zaangażowaniem są z bardzo dużym sukcesem organizowane na terenie całego kraju.

Ponadto świadczymy usługi translatorskie – wykonujemy tłumaczenia ustne i pisemne w wielu językach na rzecz instytucji samorządowych, niezrzeszonych organów organizacji państwowych , instytucji szkolnictwa, fundacji organizacji certyfikacyjnych oraz instytucji partnerskich.

Działalność

Działalność Nostri Mundi obejmuje:

  • organizację kursów i szkoleń językowych i zawodowych, mających na celu zwiększenie udziału dorosłych w życiu społecznym lub samodzielnych inicjatywach zawodowych (np. VCA, VCU)
  • inicjowanie, pośredniczenie lub podejmowanie wspólnych przedsięwzięć lub współpracy z władzami lokalnymi, instytucjami szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego i instytutami językowymi lub innymi organizacjami i instytucjami w celu wspólnej lub niezależnej organizacji kursów językowych i innych (m.in. korepetycje z języka niderlandzkiego), mających pozytywny wpływ na rozwój osobisty i udział w życiu społecznym lub samodzielne funkcjonowanie dzieci imigrantów
  • wykonywanie tłumaczeń ustnych i pisemnych w różnych europejskich kombinacjach językowych na rzecz instytucji samorządowych, niezależnych organów administracji rządowej, instytucji szkolnictwa podstawowego i średniego, instytutów językowych i innych organizacji, instytucji, fundacji, organizacji certyfikacyjnych oraz instytucji partnerskich
  • udzielanie informacji, wsparcia i pośrednictwa imigrantom (w najszerszym tego słowa znaczeniu) w sprawach dotyczących zatrudnienia, dochodów, mieszkalnictwa, opieki zdrowotnej, legalizacji pobytu, zasiłków, ubezpieczeń oraz we wszystkich pozostałych aspektach finansowych i prawnych (m.in. konsultacje, również we współpracy z gminami i instytucjami)

Współpracę z podmiotami w celu:

  • organizacji lub współpracy przy organizacji wydarzeń kulturalnych, językowych i społecznych na temat krajów pochodzenia imigrantów, celem informowania społeczeństwa niderlandzkiego
  • dzielenia się doświadczeniami (także związanymi z integracją) ze wszystkimi lub wybranymi grupami docelowymi wśród imigrantów
  • zachowania wartości językowych, kulturowych i społecznych, związanych z krajem pochodzenia imigrantów
  • udzielanie współpracy lub wsparcia organizacjom oraz instytucjom krajowym i międzynarodowym, a także utrzymywanie sieci kontaktów międzynarodowych, prowadzenie programów wymian i tym podobnej działalności
  • działania na rzecz organizacji, współorganizacji a także udziału w imprezach, spotkaniach, wystawach, wydarzeniach medialnych i innych, w odniesieniu do wyżej wymienionych celów i działań
Jeżeli chcą Państwo otrzymać więcej informacji na temat działalności Nostri Mundi, prosimy o kontakt.

Lekcje języka

Nostri Mundi od kilku lat prowadzi kursy języka holenderskiego i angielskiego. Zajęcia odbywają się w e wszystkie dni tygodnia z grupami o różnym poziomie zaawansowania. W każdym momencie możesz dołączyć, wypełnij formularz poniżej i zgłoś się na lekcje. Więcej informacji otrzymasz drogą mailową po rejestracji. Zapisz się!

Formularz rejestracyjny (5 kroków)

1. Wybór języka
2. Dane teleadresowe
3. Poziom zaawansowania
4. Ilość zajęć
5. Uwagi, zgłoszenie

Jakiego języka chcesz się nauczyć?Twoje daneDane adresowe


Jak dobrze znasz język


ZerowyPoczątkujący - podstawy słownictwaŚrednio - zaawansowanyZaawansowanyBussiness

Jak często chcesz uczęszczać na zajęcia?


1 raz w tygodniu2 razy w tygodniu

Uwagi:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, na potrzeby organizacji kursów językowych, oraz w celach marketingowych.