STICHTING NOSTRI MUNDI

al jaren organiseert hij cursussen Nederlands op een niveau van A0 tot B2.

STICHTING NOSTRI MUNDI

al jaren organiseert hij cursussen Nederlands op een niveau van A0 tot B2.

Nostri Mundi

Nostri Mundi (“onze wereld”) is een centrum voor Europese (arbeids)migranten en Nederlanders met als doel het begrip tussen de doelgroep en Nederlanders te vergroten. Om dit doel te bereiken worden activiteiten en evenementen georganiseerd. Hierin staan taal, cultuur en maatschappij van Nederland en die van het land van herkomst van de (arbeids)migrant centraal. Nostri Mundi is gevestigd in een gebied waarin veel (arbeids)migranten wonen of verblijven. Voor die groep worden activiteiten georganiseerd de integratie in de Nederlandse samenleving bevorderen. Zo worden er bijv. taalcursussen, voorlichtingsbijeenkomsten en spreekuren georganiseerd. De voorlichtingsbijeenkomsten en spreekuren gaan over aspecten zoals bijv. arbeid, inkomen, huisvesting, gezondheidszorg, rechtmatig verblijf, verzekeringen en uitkeringen en andere voorkomende financiële en juridische zaken. Ook is er aandacht voor behoud van de eigen cultuur van de (arbeids)migrant.

Zo worden bijv. taallessen voor in Nederland woonachtige kinderen van de (arbeids)migrant in de taal van het land van herkomst verzorgd. Nostri Mundi werkt samen met partijen die hetzelfde doel nastreven of daarbij ondersteunend zijn. Zij onderhoudt contacten met ambassades, consulaten, gemeenten, (overheids)instellingen, stichtingen en verenigingen. Nostri Mundi neemt deel in (internationale) samenwerkingsverbanden en overlegvormen waarin de doelstellingen van de stichting naar voren komen. Nostri Mundi verzorgt tolk- en vertaalwerkzaamheden voor meerdere in Europa voorkomende talen voor (decentrale) overheid, aan de overheid gelinieerde zelfstandige bestuursorganen, instellingen voor primair- en vervolgonderwijs, taalinstituten of andersoortige organisaties, instellingen, stichtingen, keumerken en samenwerkingsverbanden.

Activiteit

  • Het verzorgen van taal(vaardigheden) en/of andersoortige beroepsgerelateerde cursussen met als doel de deelname aan het maatschappelijke verkeer en/of het zelfstandig functioneren van (vak)volwassenen te vergroten (bijv. VCA, VCU);
  • het initiëren van en/of het intermediëren en/of het aangaan van samenwerkingsverbanden en/of medewerking verlenen aan gemeenten, instellingen voor primair- en vervolgonderwijs en taalinstituten of andersoortige organisaties en instellingen met betrekking tot dan wel het zelfstandig verzorgen van en begeleiden in taal(vaardigheden) en/of andersoortige cursussen met als doel de persoonlijke ontwikkeling en deelname aan het maatschappelijke verkeer en/of het zelfstandig functioneren van kinderen van (arbeids)migranten te vergroten (bijv. bijlessen Nederlandse taal);
  • het verrichten van tolk- en vertaalwerkzaamheden in meerdere in Europa voorkomende talen voor (decentrale) overheid, aan de overheid gelinieerde zelfstandige bestuursorganen, instellingen voor primair- en vervolgonderwijs, taalinstituten of andersoortige organisaties, instellingen, stichtingen, keumerken en samenwerkingsverbanden;
  • het geven van voorlichting aan en/of het ondersteunen van en/of het bemiddelen namens de (arbeids)migrant, in de breedste zin van het woord, in aspecten die hij/zij in het dagelijks leven ondervindt in relatie tot arbeid, inkomen, huisvesting, gezondheidszorg, rechtmatig verblijf, uitkeringen, verzekeringen en alle andere voorkomende financiële en juridische zaken (bijv. spreekuren, al dan niet in samenwerking met gemeenten en instellingen);
  • het samenwerken met partijen met als doel het organiseren van en/of medewerking verlenen aan activiteiten over taal, cultuur en maatschappij van het land van herkomst van de (arbeid)migrant als informatievoorziening voor de Nederlandse samenleving, het delen van (integratie)ervaringen in Nederland tussen algemene of specifieke doelgroepen binnen de (arbeids)migranten en tot behoud van taal, culturele en maatschappelijke waarden in relatie tot het land van herkomst van de (arbeids)migranten (bijv. organisatie Business Woman Congress op internationale vrouwendag);
  • het samenwerken met en/of ondersteunen van (internationale) organisaties en instellingen en/of het onderhouden van internationale netwerken, internationale uitwisselingsprogramma’s en andersoortige activiteiten;
  • het organiseren van, deelnemen in en/of medewerking verlenen aan evenementen, bijeenkomsten, exposities, media en andersoortige activiteiten in relatie tot vorenstaande doelstellingen en handelingen (bijv. organisatie Business Woman Congress op internationale vrouwendag);
Wilt u meer informatie over de activiteiten Nostri Mundi, gelieve ons te contacteren.