Home

Zobacz Film

 

Dowiedz-się-więcej-film

Opening van Nostri Mundi

« 1 van 5 »

Nostri Mundi

Nostri Mundi (“onze wereld”) is een centrum voor Europese (arbeids)migranten en Nederlanders met als doel het begrip tussen de doelgroep en Nederlanders te vergroten. Om dit doel te bereiken worden activiteiten en evenementen georganiseerd. Hierin staan taal, cultuur en maatschappij van Nederland en die van het land van herkomst van de (arbeids)migrant centraal. Nostri Mundi is gevestigd in een gebied waarin veel (arbeids)migranten wonen of verblijven. Voor die groep worden activiteiten georganiseerd de integratie in de Nederlandse samenleving bevorderen. Zo worden er bijv. taalcursussen, voorlichtingsbijeenkomsten en spreekuren georganiseerd. De voorlichtingsbijeenkomsten en spreekuren gaan over aspecten zoals bijv. arbeid, inkomen, huisvesting, gezondheidszorg, rechtmatig verblijf, verzekeringen en uitkeringen en andere voorkomende financiële en juridische zaken. Ook is er aandacht voor behoud van de eigen cultuur van de (arbeids)migrant.

Zo worden bijv. taallessen voor in Nederland woonachtige kinderen van de (arbeids)migrant in de taal van het land van herkomst verzorgd. Nostri Mundi werkt samen met partijen die hetzelfde doel nastreven of daarbij ondersteunend zijn. Zij onderhoudt contacten met ambassades, consulaten, gemeenten, (overheids)instellingen, stichtingen en verenigingen. Nostri Mundi neemt deel in (internationale) samenwerkingsverbanden en overlegvormen waarin de doelstellingen van de stichting naar voren komen. Nostri Mundi verzorgt tolk- en vertaalwerkzaamheden voor meerdere in Europa voorkomende talen voor (decentrale) overheid, aan de overheid gelinieerde zelfstandige bestuursorganen, instellingen voor primair- en vervolgonderwijs, taalinstituten of andersoortige organisaties, instellingen, stichtingen, keumerken en samenwerkingsverbanden.

column3

column2

column

Reactiemogelijkheid is gesloten